Kontakt

Prevádzkovateľom e-shopu je:

______________________________________ 

AQUA.VIA s.r.o.

 

registračná adresa:

Párovská 42, 949 01 Nitra

IČO: 35 964 073      DIČ: 2022082381      IčDPH: SK2022082381

Obchodný register:   Okresný súd Nitra, vložka č.17307/N

 

prevádzka:

Rybárska 37, 949 01 Nitra

Po-Pia: 7:30 - 15:30

Tel.:   + 421 911 885 425

info@aquavia.sk

 

Google map: Rybárska 37

 

zodpovedná osoba:   Ľubomíra Pokorná

l.pokorna@aquavia.sk

 

bankové spojenie:

banka:   ČSOB Banka a.s.

číslo účtu:   4002943254/7500

IBAN:   SK66 7500 0000 0040 0294 3254

 V

Prihlásenie