Zdroje pitnej vody alebo odkiaľ pochádza voda čo vyteká z vodovodného kohútika?

Pridané: 13.10.2020 09:18:50

13 Október 2020

Slovensko je krajina bohatá na zdroje pitnej vody. Poďme sa preto pozrieť, kde sa berie voda, ktorá nám vyteká z vodovodného kohútika.

Zdroje pitnej vody alebo odkiaľ pochádza voda čo vyteká z vodovodného kohútika?

Na Slovensku sa používajú dva základné zdroje pitnej vody - podzemná a povrchová. 82,2% domácností je zásobovaných z prvej skupiny, zvyšok z druhej. Môžeme sa tiež pochváliť tým, že máme najväčiu prirodzenú zásobáreň podzemnej pitnej vody v strednej Európe. Je ňou Žitný ostrov, ktorý má využiteľné množstvo zhruba 20 400 L/s. Zrejme aj to je dôvod, prečo je Bratislavský, Trnavský a Nitriansky kraj zásobovaný iba vodou z podzemných zdrojov. Ostatné kraje musia používať aj povrchové zdroje vody.

Povrchové vs. podzemné zdroje pitnej vody

Medzi povrchovými a podzemnými zdrojmi vody sú isté rozdiely. Povrchové zdroje vody zvyčajne obsahujú menej minerálov, viac nerozpustných látok a kyslíka, menej oxidu uhličitého, železa, mangánu. Zároveň sa tu nachádza aj vyšší počet mikroorganizmov. Preto sa takáto voda musí vždy upravovať, aby spĺňala požiadavky na zdroje pitnej vody. Podzemné zdroje pitnej vody zvyknú obsahovať viac železa a mangánu. Niektoré majú zvýšený obsah oxidu uhličitého. V oboch prípadoch sa tak voda musí technologicky upraviť.

Ako sa upravuje voda, aby bola pitná?

Nech je zdroj pitnej vody prakticky akýkoľvek, musí sa nejaký spôsobom upravovať. Tento proces je zložený z rôznych technologických postupov, ktorých cieľom je nielen zabezpečiť nezávadnú pitnú vodu, ale zároveň zlepšiť jej stav v mikrobiologických, biologických, fyzikálnych, chemických a rádiologických ukazovateľoch.

Na úpravu najčistejších vôd sa používa jednoduchá fyzikálna a chemická úprava a dezinfekcia. Ide napríklad o filtráciu, odkysľovanie alebo odstránenie plynných zložiek a podobne. Pri horších zdrojoch pitnej vody sa používa aj ozonácia a adsorpciu na aktívnom uhlí.

Prečo upravovať vodu v domácnosti?

Hoci sa pitná voda upravuje a mala by byť nezávadná, existuje stúpajúci trend spojený s úpravou pitnej vody v domácnostiach. Dôvod je jednoduchý. Kým sa životodarná tekutina dostane z úpravne vody do našich pohárov, putuje cez potrubie. To je na mnohých miestach opotrebované a tak sa do upravenej vody dostávajú rôzne nežiaduce látky.

Navyše, slovenská norma má na všetky prvky vo vode svoje normy. V pitnej vode sa tak nachádzajú látky, ktoré by v čistej pramenitej vode nemali čo hľadať. Minimálne zhoršujú jej senzorické vlastnosti.

Pokiaľ teda chcete mať istotu, že pijete 100% nezávadnú vodu, zvážte kúpu domáceho filtra na vodu na báze reverznej osmózy. Ten odstráni z vody všetko, čo v nej nemá byť. Vďaka opätovnej mineralizácii vám následne z kohútika potečie voda, ako z horského prameňa.

Prihlásenie