OSMOTIC 280

Vylepšený 6-stupňový filtračný systém s RO membránou

298 € s DPH

349 € s DPH Zľava 51 €

Kód produktu: 10280

Základná špecifikácia

Účinnosť filtrácie: 85 – 98 %
RO membrána: FILMTEC 75 GPD
Výkon filtrácie: 100 až 280 l upravenej vody denne v závislosti na prevádzkových podmienkach
Prevádzkové podmienky: teplota 5 – 40 °C, tlak vstupnej vody 2,5 – 6,0 bar
Max. znečistenie vstupnej vody: TDS 2 000, 2 000 mg/l
Rozmery zariadenia: (V x Š x H) 440 x 395 x 151 mm
Rozmery zásobníka: (V x Š x H) 410 x 280 x 280 mm
Objem zásobníka upravenej vody: 12 litrov
Umiestnenie: napr. pod drez alebo do ľubovoľnej inej skrinky v kuchynskej linke, do technickej miestnosti, špajzy...

Prídavná batéria: DELTA

 

OSMOTIC 280 je určený na úpravu a filtráciu pitnej vody pre firmy a domácnosti. Voda z vodovodnej siete alebo studne je upravená komplexnou 6-stupňovou filtráciou a technológiu reverznej osmózy, pričom sú z vody s účinnosťou až 98% odstránené všetky nežiaduce látky. Následne je voda mierne mineralizovaná a jej pH sa upraví do mierne zásaditej oblasti, čo je pre ľudský organizmus preukázateľne prospešné. Takto upravená voda je ideálna na každodenné pitie, varenie, prípravu kávy, čaju a to vždy čerstvá a v dostatočnom množstve.

Extra zaruka aqua.via

NADŠTANDARDNÁ KVALITA = PREDĹŽENÁ ZÁRUKA

Na filtračný systém OSMOTIC 280 poskytujeme komplexnú záruku 3 roky.

K poskytnutiu predĺženej záruky je potrebná odborná montáž a dodržanie pravidelnej výmeny filtračných vložiek a náplní podľa pokynov výrobcu. Podrobné podmienky k predĺženej záruke nájdete vo Všeobecných obchodných podmienkach a v záručnom liste k tomuto produktu, ktorý si môžete stiahnuť tu: Záručný list OSMOTIC 280
Odbornú montáž k tomuto produktu si môžete objednať v sekcii služby alebo tu: Odborná montáž - inštalácia pre OSMOTIC 280 

 

Filtračný systém OSMOTIC 280 vychádza z rokmi osvedčeného tradičného modelu, pričom je obohatený mnohými vylepšeniami a doplnený vybranými vysokokvalitnými komponentami tak, aby čo najlepšie splnil svoju úlohu pri úprave vody, a to v podmienkach slovenského územia.  Všetky tieto vylepšenia vznikli v spoločnosti AQUA.VIA na základe dlhoročných skúseností s konkrétnymi špecifickými podmienkami používania týchto zariadení a s cieľom poskytnúť zákazníkovi maximálnu kvalitu a bezpečnosť pri prevádzke zariadenia a to pri zachovaní dostupnej ceny. A práve neustále inovácie pri zariadení OSMOTIC 280 sú tým, čo zásadne odlišuje toto zariadenie od konkurencie.

 

V ČOM JE ROZDIEL ?   PREČO PRÁVE OSMOTIC 280 ?

S

Kľúčové vlastnosti a vylepšenia

RO MEMBRÁNA FILMTEC 75 GPD. Membrány značky FILMTEC patriace do koncernu americkej firmy DOW, udávajú už viac ako 20 rokov tempo vývoja a napredovania v tejto oblasti. Väčšina odborníkov pracujúcich v oblasti úpravy vody potvrdí, že FILMTEC je svetovou jednodnotkou a voľbou číslo 1 pre dosiahnutie najvyššej kvality a bezpečnej prevádzky pri úprave vody.

DIZAJNOVÁ PRÁDAVNÁ BATÉRIA s keramickou kartušou. Kvalitná keramická kartuša v prídavnej batérii zaručuje dlhú životnosť a bezproblémovú funkčnosť prídavnej batérie. Zároveň je veľmi podstatné, aby dizajn batérie bol v zhode so súčasným trendom a zároveň vhodne dopĺňal existujúci priestor. Preto máme na výber viacero prevedení prídavných batérií. 

MOSADZNÉ VENTILY.  Štandardne sa pri filtračných systémoch používajú plastové ventily, poprípade ventily z nekvalitnej zliatiny. Bohužiaľ v oboch prípadoch sa často stáva už po relatívne krátkom čase (2-3 roky), že niektoré tieto ventily zostanú v lepšom prípade nefunkčné, ale v horšom prípade môžu "povoliť" a spôsobiť únik vody tam, kde je zariadenie nainštalované  a spôsobiť nepríjemnosti a finančnú škodu.

Preto jednoznačne len kvalitné mosadzne ventily. V našom prípade francúzskej značky THERMADOR.

MINERALIZÁCIA VODY. Použitím prírodného alpského dolomitu zvyšujeme obsah minerálov v upravenej vode. Nami používaný dolomit je od nemeckej firmy Dolomitwerk Jettenberg, ktorá vyrába tento produkt pod svojou ochrannou známkou SEMIDOL, čo je názov, ktorý vznikol z povahy jeho výroby. Jedná sa totižto o polo-vypálený dolomit (semi-dol). Dolomit obohacuje vodu o vápnik a horčík prirodzeným spôsobom presne tak, ako keď dažďová voda presakuje cez horniny, rozpúšťa do seba mineráli a takto obohatená sa stáva súčasťou zdrojov podzemných vôd. SEMIDOL obsahuje vápnik a horčík v prírodnej forme, ktorá zároveň mierne zvyšuje pH vody, takže po dokonalej filtrácii a následnej mineralizácii vody pomocou prírodného dolomitu dostávame vodu, ktorá je mierne mineralizovaná a zároveň mierne zásaditá. Presne taká, aká má byť. 

Niektoré firmy používajú rôzne zmesi minerálov, doslova "namixované" z laboratórne čistých chemikálií a dopĺňajú do vody aj iné mineráli ako je sodík a draslík. Je ale otázne, či je vhodné pridávať do vody aj sodík a draslík. Všeobecne sa medzi odborníkmi diskutuje to tom, že týchto minerálov prijímame nadbytok v strave a spôsobujú okrem iného napríklad srdcovo-cievne ochorenia.

ŠPECIÁLNA TROJ-HLAVA PRE DOMČEKY FILTROVMenej spojov a robustnejšia konštrukcia domčekov filtrov zabezpečuje dokonalejšiu tesnosť, prevenciu pred únikom vody a predlžuje životnosť zariadenia.   

BY-PASS RO MEMBRÁNY = Dokonalá údržba a dezinfekcia celého zariadenia. Je potrebné, aby počas servisnej výmeny filtračných vložiek a náplní, prúdil dezinfekčný roztok nielen cez domčeky filtračných vložiek, avšak aj do zásobníka a následne cez prídavnú batériu. Iba takto je zaručené, že prípadná kontaminácia zariadenia nežiaducimi mikroorganizmami, ktorá môže nastať aj spätne práve cez prídavnú batériu, bude eliminovaná. Práve k tomuto účelu slúži by-pass = obchádzka RO membrány, ktorý sme na zariadení OSMOTIC 280 vymysleli a konštrukčne vyriešili tak, že počas sanitácie zariadenia môže dezinfekčný roztok prúdiť celým zariadením vrátane RO membrány a následne aj do zásobníka a cez prídavnú batériu.

Štandardné filtračné systémy tento by-pass nemajú. A keďže bez neho je sanitácia zariadenia veľmi komplikovaná, zdĺhavá a niekedy dokonca nemožná, väčšina firiem a servisných technikov nedokáže urobiť sanitáciu komplexne a dôkladne. To môže mať za následok výrazné zhoršenie kvality vody, ktorú dennodenne zákazníci používajú.

ZNÍŽENÁ SPOTREBA VODY AŽ O 50%. Štandardne výrobcovia nastavujú filtračný systém tak, že na jeden liter vyrobenej vody je použitých 5 až 10 litrov vody z vodovodného systému. Na túto hodnotu má vplyv hlavne tlak vstupnej vody a veľkosť použitého reštriktora ( t.j. obmedzovača prietoku odpadnej vody). RO membrány sú koncipované tak, aby pri ich maximálnom povolenom zaťažení, (čo je vstupná hodnota vody TDS 2000), bola membrána dostatočne premývaná vodou, čím sa zabezpečení, že nežiaduce látky vo vode budú odvedené do odpadu a membrána bude správne fungovať a nebude týmito látkami zanesená a znefunkčnená. Praktickými skúsenosťami a testami sme zistili, že pri hodnotách celkového množstva rozpustených a nežiaducich látok vo vode (hodnota TDS) v našich reálnych podmienkach, môžeme znížiť množstvo spotrebovanej vody na 3 až 5 litrov na jeden liter vyrobenej vody, pri zachovaní plnej funkčnosti RO membrány a zachovaní rovnakej kvality výstupnej vody. Na tento účel sme vyvinuli vlastný systém nastavenia filtračného zariadenia, ktoré robíme v súlade s podmienkami na konkrétnom mieste inštalácie.

 reverzna-osmoza-aqua.via

Jednotlivé stupne filtrácie

I. stupeň: sedimentačný filter 20 μm (mikrometer, starší názov mikrón). Zabezpečuje odfiltrovanie najväčších mechanických nečistôt obsiahnutých vo vode, akými sú: štrk, íl, piesok a hrdza uvoľnená z vodovodných potrubí.

II. stupeň: filter s obsahom aktívneho uhlia. Zachytáva látky na báze chlóru, nebezpečné trihalometány a ďalšie vo vode rozpustené plynné látky.

III. stupeň: sedimentačný filter 5 μm. Zabezpečuje odfiltrovanie jemnejších mechanických nečistôt pred vstupom vody do reverznej osmózy.

IV. stupeň: reverzná osmóza. Póry membrány reverznej osmózy majú veľkosť 0,0005 μm, čo zodpovedá približne veľkosti molekuly vody, ktorá membránou prechádza. Všetky ostatné molekuly väčšie ako molekula vody sa preto cez membránu nedostanú a sú s časťou vody, ktorá membránu obmýva, odvádzané do odpadu.

V. stupeň: in-line mineralizačný filter. Zabezpečuje jemnú a stabilnú mineralizáciu vody a upravuje pH vody do mierne zásaditej oblasti.

VI. stupeň: in-line uhlíkový filter. Odstraňuje z vody posledné zvyšky rozpustených plynných látok, čím vylepšuje senzorické vlastnosti vody.

 

Prídavné zariadenia a varianty produktu

  UV LAMPA

zaručuje 100% sterilizáciu vody všade tam, kde je zvýšené riziko výskytu mikroorganizmov vo vode. Je nevyhnutnou súčasťou pri úprave vody z vlastného zdroja, teda studne. Ako zdroj UV žiarenia je použitá žiarivka OSRAM s výkonom 11W. Inštaluje sa ako posledný stupeň úpravy vody, tesne pred vstupom vody do prídavnej batérie. UV lampu pre OSMOTIC 280 si objednáte tu: link

 POMOCNÉ ČERPADLO

používa sa v prípade, ak je vstupný tlak vody nižší ako 2,5 baru, čo je minimálny tlak vstupnej vody potrebný pre správnu funkciu zariadenia OSMOTIC 280. Zvýšením tlaku vody na membránu reverznej osmózy sa zabezpečí zvýšenie výkonu zariadenia a zároveň sa zvýši jeho účinnosť. Pomocné čerpadlo pre OSMOTIC 280 si objednáte tu: link

  AQUA BIOGENIC

je biogénny generátor, ktorý upravuje vnútornú štruktúru a rozloženie molekúl pitnej vody tak, že vzniká biogénna voda. Biogénna voda nemení svoje chemické zloženie, ale vnútornú štruktúru a usporiadanie väzieb medzi molekulami vody. Takto upravená voda má pravotočivý charakter a je podstatne prístupnejšia živým organizmom ako bežná voda, je schopná výrazne ľahšie prenikať cez membránu bunky, lepšie ju vyživovať a zároveň účinnejšie detoxikovať. Biogénna voda má preto výrazné detoxikačné a antioxidačné účinky a dokáže účinnejšie rozpúšťať usadeniny v organizmoch. AQUA Biogenic pre OSMOTIC 280 si objednáte tu: link

  ZMENA VEĽKOSTI ZÁSOBNÍKA

OSMOTIC 280 je štandardne dodávaný so zásobníkom v objeme 12 litrov (3,2 gal ). Pri objednávke si môžete zmeniť zásobník vody za ľubovoľný iný z našej ponuky za doplatok 9,- €. Pre túto voľbu použite položku Zmena zásobníku vody v kategórii Zásobníky a do poznámky v objednávke napíšte, o aký zásobník máte záujem   

  ZMENA PRÍDAVNEJ BATÉRIE

OSMOTIC 280 je štandardne dodávaný s prídavnou batériou GF-06. Pri objednávke si môžete zmeniť prídavnú batériu za ľubovoľnú inú z našej ponuky za doplatok 9,- €. Pre túto voľbu použite položku Zmena prídavnej batérie v kategórii Batérie a do poznámky v objednávke napíšte, o akú batériu máte záujem

  DUOBATÉRIA

elegantné a praktické riešenie batérie typu dva v jednom. Zabezpečuje samostatným ovládaním a vývodom studenú a teplú vodu na bežné používanie a zároveň samostatným ovládaním a vývodom upravenú vodu na pitie a varenie. DuoBatériu si môžete objednať k zariadeniu OSMOTIC 280 so zľavou 25% . Pre zmenu prídavnej batérie na DuoBatériu so zľavou 25% použite položku DuoBatéria s 25%-nou zľavou v kategórii Batérie.

 aqua.via

 

Čo je reverzná osmóza, ako to funguje, prečo upravovať vodu týmto systémom ... všetko nájdete v našom Blogu

 

 

Nová otázka k produktu

Kontrolný kód

i

* (Povinné)

Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti
Naša webová stránka ukladá údaje na vašom zariadení (súbory cookie a úložiská prehliadača) na identifikáciu vašej relácie a dosiahnutie základnej funkčnosti platformy, zážitku z prehliadania a zabezpečenia.
Môžeme ukladať údaje na vašom zariadení (súbory cookie a úložiská prehliadača), aby sme mohli poskytovať doplnkové funkcie, ktoré zlepšujú váš zážitok z prehliadania, ukladať niektoré z vašich preferencií bez toho, aby ste mali používateľský účet alebo bez prihlásenia, používať skripty a/alebo zdroje tretích strán, widgety atď.

Prihlásenie