Laboratórny rozbor

Laboratórne rozbory vody sledujú dve základné skupiny ukazovateľov - chemicko-fyzikálne vlastnosti vody a mikrobiologické parametre vody.

V prípade, že potrebuje akreditovanú ( overenú ) skúšku vody, vzorku musí odobrať oprávnená osoba poverená laboratóriom. Ak potrebujete test pre vlastné potreby, môžete si vzorku podľa doporučeného návodu odobrať sami a doručiť ju do laboratória.

Akreditovanú skúšku si môžete objednať v laboratóriách RÚVZ ( Regionálny úrad verejného zdravotníctva), vo väčšine vodárenských spoločností alebo v ľubovoľnom inom akreditovanom laboratóriu.

 

Požiadavky na kvalitu pitnej vody stanovuje Vyhláška Ministerstva Slovenskej republiky č.247/2017 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody a kontrole kvality pitnej vody.

 

Ak si nie ste istý, aký rozsah skúšky potrebujete a kde si môžete objednať rozbor vody v blízkosti Vášho bydliska, kontaktujte nás, radi Vám poradíme.

 

AQUA.VIA

Prihlásenie